Reklam – Tr Style
Şunu ara:
TV Reklam Ajansları:

İşleyiş ve Seçim Kriterleri

TV reklam ajansları, markaların televizyon kanallarında etkili reklam kampanyaları yürütmelerine yardımcı olan profesyonel hizmet sağlayıcılardır. Bu ajanslar, reklam kampanyalarının planlanmasından yaratıcı süreçlere, medya satın almadan sonuçların analizine kadar birçok aşamada markalara destek verirler. Bu makalede, TV reklam ajanslarının işleyişi, sundukları hizmetler, ajans seçerken dikkat edilmesi gereken kriterler ve Türkiye’deki bazı önde gelen TV reklam ajansları incelenecektir.

1. TV Reklam Ajanslarının İşleyişi

TV reklam ajansları, markaların ihtiyaçlarına göre çeşitli hizmetler sunarak reklam kampanyalarının başarılı bir şekilde yürütülmesini sağlar. İşleyişleri genel olarak aşağıdaki adımları içerir:

1.1 Stratejik Planlama

Ajanslar, markanın hedeflerine ve hedef kitlesine uygun stratejik planlamalar yapar. Bu aşamada, reklam kampanyasının amacı, hedef kitle, bütçe ve zaman çizelgesi belirlenir.

1.2 Yaratıcı Süreç

Yaratıcı ekipler, belirlenen strateji doğrultusunda reklamın konseptini ve içeriğini oluşturur. Bu süreç, senaryo yazımı, görsel tasarım, prodüksiyon ve post-prodüksiyon gibi aşamaları kapsar.

1.3 Medya Planlama ve Satın Alma

Ajanslar, reklamın en etkili şekilde yayınlanabilmesi için medya planlaması yapar ve gerekli yayın sürelerini satın alır. Bu, hangi kanallarda ve hangi zaman dilimlerinde reklamın yayınlanacağına karar verilmesini içerir.

1.4 Yayın ve İzleme

Reklam, planlanan kanallarda ve zaman dilimlerinde yayınlanır. Ajanslar, reklamın doğru bir şekilde yayınlandığından emin olmak için süreci izler ve kontrol eder.

1.5 Performans Analizi

Reklam kampanyasının başarısı, izlenme oranları ve geri dönüşlerle değerlendirilir. Ajanslar, kampanyanın etkinliğini analiz eder ve sonuçları markaya raporlar.

2. TV Reklam Ajanslarının Sunduğu Hizmetler

TV reklam ajansları, kapsamlı hizmetler sunarak markaların reklam ihtiyaçlarını karşılar. Bu hizmetler şunları içerir:

2.1 Stratejik Danışmanlık

Ajanslar, markaların pazarlama stratejilerini geliştirir ve reklam kampanyalarının hedeflerine ulaşmasını sağlar. Bu danışmanlık, pazarlama analizleri ve hedef kitle araştırmalarını içerir.

2.2 Kreatif Hizmetler

Reklamın yaratıcı süreçleri, ajansların en önemli hizmetlerinden biridir. Bu, konsept geliştirme, senaryo yazımı, görsel tasarım ve video prodüksiyonunu kapsar.

2.3 Medya Planlama ve Satın Alma

Ajanslar, reklamların en uygun kanallarda ve zaman dilimlerinde yayınlanabilmesi için medya planlaması yapar ve yayın sürelerini satın alır. Bu, hedef kitleye en etkili şekilde ulaşılmasını sağlar.

2.4 Prodüksiyon ve Post-prodüksiyon

Ajanslar, reklam filmlerinin prodüksiyonunu gerçekleştirir ve post-prodüksiyon aşamasında gerekli düzenlemeleri yapar. Bu, çekim, montaj, seslendirme ve efekt eklemeyi içerir.

2.5 Performans Takibi ve Raporlama

Reklam kampanyasının performansı, izlenme oranları ve geri dönüşler üzerinden analiz edilir. Ajanslar, bu analizleri markalara raporlayarak kampanyanın etkinliğini değerlendirir ve gelecekteki stratejiler için öneriler sunar.

3. TV Reklam Ajansı Seçerken Dikkat Edilmesi Gereken Kriterler

3.1 Deneyim ve Referanslar

Ajansın sektör tecrübesi ve geçmiş projeleri, ajans seçimi için önemli bir kriterdir. Ajansın daha önce çalıştığı markalar ve gerçekleştirdiği projeler, ajansın yetkinliği hakkında bilgi verir.

3.2 Yaratıcılık ve Kalite

Ajansın yaratıcı ekibinin kalitesi ve daha önce ürettiği işlerin yaratıcılığı, reklamın başarısı için kritiktir. Ajansın portföyü incelenerek yaratıcı süreçlerdeki yetkinliği değerlendirilebilir.

3.3 Medya Ağı ve İlişkiler

Ajansın medya planlama ve satın alma konusundaki tecrübesi ve medya kuruluşlarıyla olan ilişkileri, reklamın doğru zamanda ve doğru kanallarda yayınlanması açısından önemlidir.

3.4 Bütçe Yönetimi

Ajansın bütçe yönetimi konusundaki tecrübesi, reklam kampanyasının maliyet etkinliği açısından önemlidir. Ajansın, belirlenen bütçe dahilinde en yüksek etkiyi yaratacak stratejiler geliştirebilmesi gerekir.

3.5 İletişim ve İşbirliği

Ajansın iletişim becerileri ve işbirliği yapma yetkinliği, markayla olan işbirliğinin verimliliğini artırır. Ajansın, markanın ihtiyaçlarını anlaması ve bu ihtiyaçlara uygun çözümler sunabilmesi önemlidir.

4. Türkiye’deki Önde Gelen TV Reklam Ajansları

Türkiye’de birçok başarılı TV reklam ajansı bulunmaktadır. İşte bunlardan bazıları:

4.1 Medina Turgul DDB

Medina Turgul DDB, Türkiye’nin önde gelen reklam ajanslarından biridir. Yaratıcı kampanyaları ve stratejik yaklaşımı ile tanınır. Birçok büyük marka ile çalışmış ve başarılı projelere imza atmıştır.

4.2 TBWA\İstanbul

TBWA\İstanbul, global bir ajans olan TBWA’in Türkiye ofisidir. Yenilikçi ve yaratıcı kampanyaları ile tanınır. Reklamcılık sektöründe birçok ödül kazanmıştır.

4.3 Grey İstanbul

Grey İstanbul, uluslararası bir ajans olan Grey’in Türkiye ofisidir. Güçlü stratejik planlama ve yaratıcı çözümleri ile bilinir. Birçok global ve yerel marka ile çalışmaktadır.

4.4 Leo Burnett İstanbul

Leo Burnett İstanbul, dünya çapında tanınan Leo Burnett’in Türkiye ofisidir. Yaratıcı ve etkileyici kampanyaları ile bilinir. Markaların hedef kitlelerine etkili bir şekilde ulaşmasını sağlar.

4.5 Concept İstanbul

Concept İstanbul, Türkiye’nin başarılı yerel reklam ajanslarından biridir. Stratejik ve yaratıcı çözümleri ile tanınır. Özellikle yerel pazarda güçlü bir konuma sahiptir.

TV reklam ajansları, markaların televizyon kanallarında etkili reklam kampanyaları yürütmelerine yardımcı olan önemli iş ortaklarıdır. Ajansların sunduğu stratejik planlama, yaratıcı hizmetler, medya planlama ve satın alma, prodüksiyon ve performans analizi gibi hizmetler, reklam kampanyalarının başarısı için kritik öneme sahiptir.

Ajans seçerken, deneyim, yaratıcılık, medya ağı, bütçe yönetimi ve iletişim gibi kriterlere dikkat edilmelidir. Türkiye’deki önde gelen TV reklam ajansları, markaların ihtiyaçlarına uygun çözümler sunarak başarılı kampanyalar gerçekleştirmektedir.

Markalar, doğru ajansla çalışarak televizyon reklamcılığının sunduğu geniş kitlelere ulaşma ve marka bilinirliğini artırma fırsatlarını en iyi şekilde değerlendirebilirler.

TV Reklam Fiyatları.TV reklamcılığı

TV Reklam Fiyatları:

TV reklamcılığı, geniş bir izleyici kitlesine ulaşmak için hala en etkili yöntemlerden biridir. Ancak, bu etkili araç, genellikle yüksek maliyetleri beraberinde getirir. TV reklam fiyatlarını etkileyen çeşitli faktörler vardır. Bu makalede, TV reklam fiyatlarının nasıl belirlendiği, bu fiyatları etkileyen faktörler ve farklı türlerdeki reklam seçenekleri ele alınacaktır.

1. TV Reklam Fiyatlarını Etkileyen Faktörler

1.1 Reklam Süresi

TV reklamlarının süresi genellikle 15, 30 veya 60 saniye olarak belirlenir. Daha uzun reklamlar genellikle daha pahalıdır çünkü daha fazla yayın süresi kullanırlar. Kısa reklamlar ise, mesajın hızlı ve etkili bir şekilde iletilmesini gerektirir ve bu da yaratıcı bir yaklaşım gerektirir.

1.2 Yayın Zamanı

Reklamların yayınlandığı zaman dilimi, maliyetleri büyük ölçüde etkiler. “Prime time” olarak adlandırılan, genellikle akşam saat 20.00 ile 23.00 arasında olan zaman dilimi, en yüksek izlenme oranlarına sahip olduğu için en pahalı zaman dilimidir. Sabah ve öğleden sonra saatleri ise genellikle daha ucuzdur.

1.3 Kanalın Popülaritesi

Reklamın yayınlandığı TV kanalının popülaritesi de fiyatları etkiler. Ulusal yayın yapan büyük kanallar, daha yüksek izleyici kitlesine sahip oldukları için daha pahalıdır. Yerel veya özel tematik kanallar ise genellikle daha düşük maliyetlidir.

1.4 Program Türü

Reklamın hangi program sırasında yayınlandığı da önemlidir. Popüler diziler, canlı spor etkinlikleri veya yüksek reytingli reality şovlar sırasında yayınlanan reklamlar, daha yüksek maliyetlere sahiptir. Daha az izlenen programlar sırasında yayınlanan reklamlar ise daha ucuzdur.

1.5 Yayın Sıklığı ve Süresi

Reklam kampanyasının süresi ve sıklığı da maliyetleri etkiler. Uzun süreli ve sık yayınlanan reklam kampanyaları, genellikle daha yüksek maliyetli olur. Ancak, bu tür kampanyalar, daha fazla izleyiciye ulaşma ve markanın daha fazla tanınması açısından avantajlıdır.

2. TV Reklam Türleri

2.1 Spot Reklamlar

Spot reklamlar, belirli bir süre boyunca belirli zaman dilimlerinde yayınlanan kısa reklamlardır. Genellikle 15, 30 veya 60 saniye uzunluğunda olan bu reklamlar, belirli bir kampanya süresi boyunca defalarca yayınlanabilir.

2.2 Sponsorluk Reklamları

Sponsorluk reklamları, belirli bir programın veya etkinliğin sponsoru olarak yayınlanan reklamlardır. Bu tür reklamlar, marka bilinirliğini artırmak ve izleyicilere doğrudan ulaşmak için etkili bir yoldur.

2.3 Ürün Yerleştirme

Ürün yerleştirme, TV programları veya diziler içinde ürünlerin doğal bir şekilde kullanılmasıdır. Bu tür reklamlar, izleyicilerin dikkatini çekmeden marka mesajının iletilmesini sağlar.

2.4 Infomercials

Infomercials, genellikle 30 dakika veya daha uzun süren, ayrıntılı ürün tanıtımları içeren reklamlardır. Bu tür reklamlar, ürünün özelliklerini ve faydalarını detaylı bir şekilde açıklamak için kullanılır.

3. Türkiye’de TV Reklam Fiyatları

Türkiye’de TV reklam fiyatları, yukarıda belirtilen faktörlere göre değişiklik gösterir. Genel olarak, ulusal kanallarda prime time’da yayınlanan 30 saniyelik bir reklamın maliyeti 50.000 TL ile 500.000 TL arasında değişebilir. Daha az izlenen zaman dilimlerinde veya yerel kanallarda ise bu fiyatlar daha düşük olabilir.

3.1 Ulusal Kanallar

Ulusal kanallarda reklam vermek, geniş bir izleyici kitlesine ulaşmak için etkili bir yoldur. Örneğin, Türkiye’nin en çok izlenen kanallarından biri olan Kanal D’de prime time’da 30 saniyelik bir reklamın maliyeti 300.000 TL’ye kadar çıkabilir.

3.2 Tematik ve Yerel Kanallar

Tematik ve yerel kanallar, belirli bir izleyici kitlesine ulaşmak isteyen markalar için daha uygun maliyetli bir seçenektir. Bu tür kanallarda prime time’da 30 saniyelik bir reklamın maliyeti 10.000 TL ile 50.000 TL arasında olabilir.

3.3 Spor ve Özel Etkinlikler

Spor etkinlikleri ve özel programlar, yüksek izlenme oranlarına sahip oldukları için genellikle daha yüksek maliyetlidir. Örneğin, bir futbol maçı sırasında yayınlanan reklamlar, normal programlara göre daha pahalı olabilir. Türkiye’de popüler bir futbol maçında 30 saniyelik bir reklamın maliyeti 500.000 TL’ye kadar çıkabilir.

4. TV Reklamlarının Avantajları ve Dezavantajları

4.1 Avantajlar

 • Geniş Kitlelere Ulaşma: TV reklamları, geniş ve çeşitli bir izleyici kitlesine ulaşmak için etkili bir yoldur.
 • Yüksek Görünürlük: TV reklamları, yüksek izlenme oranları sayesinde marka bilinirliğini artırır.
 • İnandırıcılık: TV, güvenilir bir medya olarak kabul edilir ve bu da reklamların inandırıcılığını artırır.

4.2 Dezavantajlar

 • Yüksek Maliyet: TV reklamları, diğer reklam türlerine göre genellikle daha pahalıdır.
 • Kısa Süreli Etki: Reklamların etkisi genellikle kısa sürelidir ve sürekli tekrarlama gerektirir.
 • Zor Hedefleme: TV reklamlarının belirli bir izleyici kitlesine ulaşması zor olabilir, bu da hedeflemeyi zorlaştırır.

5. TV Reklam Fiyatlarını Düşürmek İçin Stratejiler

5.1 Paket Anlaşmaları

TV kanallarıyla yapılan paket anlaşmaları, maliyetleri düşürmek için etkili bir yoldur. Bu tür anlaşmalar, belirli bir süre boyunca belirli sayıda reklam yayınlanmasını içerir ve genellikle indirimli fiyatlar sunar.

5.2 Off-Peak Zaman Dilimleri

Prime time dışındaki zaman dilimlerinde reklam vermek, maliyetleri önemli ölçüde azaltabilir. Özellikle sabah ve öğleden sonra saatleri, daha düşük maliyetlerle geniş bir kitleye ulaşma fırsatı sunar.

5.3 Tematik ve Yerel Kanallar

Tematik ve yerel kanallarda reklam vermek, daha düşük maliyetlerle belirli bir izleyici kitlesine ulaşmak için iyi bir yoldur. Bu tür kanallar, belirli bir demografik gruba veya ilgi alanına hitap eder ve bu da hedeflemeyi kolaylaştırır.

5.4 Ürün Yerleştirme ve Sponsorluklar

Ürün yerleştirme ve sponsorluklar, doğrudan reklam maliyetlerini düşürmek için etkili bir yoldur. Bu tür reklamlar, daha doğal bir şekilde izleyicilere ulaşır ve genellikle daha düşük maliyetlidir.

6. Gelecekte TV Reklamcılığı

Dijital medyanın yükselişi ile birlikte, TV reklamcılığı da evrim geçiriyor. İzleyici alışkanlıklarının değişmesi, reklam verenlerin stratejilerini yeniden gözden geçirmesine neden oluyor. Akıllı TV’ler ve dijital platformlar, daha hedefli ve ölçülebilir reklamcılık fırsatları sunuyor.

6.1 Hedefli Reklamcılık

Gelecekte, daha hedefli reklamcılık stratejileri ön plana çıkacak. İzleyici verilerinin analizi sayesinde, reklamlar daha spesifik izleyici gruplarına yönelik olarak tasarlanabilir ve bu da etkinliği artırabilir.

6.2 Entegre Kampanyalar

TV reklamları, dijital ve sosyal medya kampanyalarıyla entegre edilerek daha güçlü bir etki yaratabilir. Bu, markaların daha geniş bir kitleye ulaşmasını ve izleyici etkileşimini artırmasını sağlar.

6.3 İzleyici Katılımı

Gelecekte, izleyici katılımını artırmaya yönelik interaktif reklamlar yaygınlaşabilir. Bu tür reklamlar, izleyicilerin doğrudan katılımını teşvik eder ve marka sadakatini artırabilir.

Sonuç

TV reklamları, geniş kitlelere ulaşmak için hala etkili bir yöntem olmaya devam ediyor. Ancak, yüksek maliyetleri ve hedefleme zorlukları nedeniyle dikkatli bir planlama gerektiriyor. Reklam süresi, yayın zamanı, kanalın popülaritesi ve program türü gibi faktörler, maliyetleri büyük ölçüde etkiler. Türkiye’de TV reklam fiyatları, ulusal kanallar, tematik ve yerel kanallar, spor ve özel etkinlikler gibi çeşitli seçeneklere göre değişiklik gösterir.

Gelecekte, dijital medya ile entegre edilen ve daha hedefli stratejiler içeren reklam kampanyaları, TV reklamcılığının etkinliğini artırabilir. Markalar, maliyetleri düşürmek ve daha geniş bir kitleye ulaşmak için çeşitli stratejiler kullanabilirler. TV reklamcılığı, doğru stratejilerle uygulandığında, marka bilinirliği ve satışları artırmada güçlü bir araç olmaya devam edecektir.

TV’de reklam vermek.Tv Reklam Kampanyaları

TV’de reklam vermek, bir markanın veya ürünün geniş kitlelere ulaşmasını sağlamak için etkili bir yoldur. Ancak bu süreç birkaç adım gerektirir ve bazı önemli faktörleri dikkate almayı içerir. İşte TV’de reklam vermek için izlemeniz gereken temel adımlar:

 1. Hedef Kitleyi Belirleme:
  • Ürününüz veya hizmetiniz için doğru hedef kitleyi belirleyin. Bu, reklamınızın hangi kanallarda ve hangi saatlerde yayınlanması gerektiğine karar vermenize yardımcı olur.
 2. Bütçe Planlaması:
  • TV reklamları genellikle maliyetlidir, bu yüzden bütçenizi dikkatlice planlayın. Reklamın süresi (genellikle 15, 30 veya 60 saniye), yayınlanma sıklığı ve seçilen kanallar maliyeti etkiler.
 3. Reklamın İçeriği ve Üretimi:
  • Profesyonel bir reklam ajansıyla çalışarak etkileyici bir reklam filmi hazırlayın. İçerik, hedef kitlenizi etkilemeli ve marka mesajınızı açıkça iletmelidir.
  • Prodüksiyon kalitesine dikkat edin. Düşük kaliteli bir reklam, markanızın imajını olumsuz etkileyebilir.
 4. Kanalları ve Zaman Dilimlerini Seçme:
  • Hedef kitlenizin en çok izlediği TV kanallarını ve programları belirleyin.
  • Prime time (8-11 PM) gibi yüksek izlenme oranlarına sahip zaman dilimleri genellikle daha etkilidir ama aynı zamanda daha pahalıdır.
 5. Yayın Planlaması ve Satın Alma:
  • Reklam zamanlarını ve sıklığını belirleyin.
  • TV kanallarıyla iletişime geçerek reklam zamanlarını satın alın. Bu genellikle medya planlama ve satın alma ajansları aracılığıyla yapılır.
 6. Reklamın Yayınlanması ve Takibi:
  • Reklamınızın planlandığı gibi yayınlandığından emin olun.
  • Yayınlanan reklamın performansını izlemek için analiz araçları kullanın. TV izleyici ölçüm şirketleri (örneğin, TNS Kantar) bu konuda yardımcı olabilir.
 7. Geri Bildirim ve Optimizasyon:
  • Reklam kampanyasının sonuçlarını değerlendirin.
  • Elde edilen verilerle, gelecekteki reklam kampanyalarını optimize edin. Bu, hedef kitleniz üzerinde daha büyük bir etki yaratmanıza yardımcı olacaktır.

Maliyetler ve Diğer Faktörler

TV reklamlarının maliyeti, birçok faktöre bağlı olarak değişir:

 • Reklamın süresi (15, 30, 60 saniye vb.)
 • Yayınlanacak kanalın popülaritesi
 • Reklamın yayınlanacağı zaman dilimi
 • Reklamın yayınlanma sıklığı

Türkiye’de TV reklam maliyetleri hakkında daha spesifik bilgi almak için medya planlama ajanslarıyla iletişime geçebilirsiniz. Ayrıca, reklamınızın etkisini artırmak için dijital medya ile entegre kampanyalar da düşünebilirsiniz.

Bu adımları takip ederek, TV’de etkili ve başarılı bir reklam kampanyası oluşturabilirsiniz.

Google Ads Hesap Satın Al

Askıdan Dönmüş ADS hesapları 

Manuel Ve Çerezli Portable İle Açılmıştır.
Portable Halinde Teslim Edilmektedir.
Proxy Ekli Şekilde Teslim Edilir.

1000 TL + KDV

0532 494 11 78

Telafi bilgisi ve kuralları:
12 saat içinde şüpheli ve ödenmemiş bakiye askısına düşerse 1 adet telafimiz mevcuttur
Uygun olmayan sektörlere açılan reklamdan ötürü gelen askıya telafimiz yoktur
Hesaplara para atarken ilk önce 14TL’lik bir işlem yapılarak kart hesaba tanıtılmalıdır.
Direkt olarak yüksek miktarda para yüklemeye çalışıp askı yiyen müşterilerimize telafimiz yoktur
Hesaplarımız bütçesi standart günlük 900 TL civarıdır. Bütçe direkt olarak artırılmamalıdır. Hesap harcama yaptıkça 100 TL 100 TL artırımlar yapılabilir.
Hesapların bütçesini direkt olarak arttırmaya çalışıp askı yiyen müşterilerimize telafimiz yoktur

Google Ads hesabı oluşturmak ve yönetmek, işletmenizin online pazarlama stratejisini güçlendirebilir. İşte Google Ads hesabı açma ve yönetme süreci hakkında detaylı bir rehber:

Google Ads Hesabı Nasıl Açılır?

1. Google Ads Web Sitesine Gidin

 • Google Ads web sitesine ads.google.com adresinden ulaşabilirsiniz.
 • “Hemen Başlayın” veya “Hesap Oluştur” butonuna tıklayın.

2. Google Hesabınızla Giriş Yapın

 • Eğer bir Google hesabınız yoksa, yeni bir hesap oluşturmanız gerekecektir.
 • Mevcut bir Google hesabınız varsa, bu hesapla giriş yapabilirsiniz.

3. Kampanya Hedeflerinizi Belirleyin

 • Google Ads, sizden bir kampanya hedefi seçmenizi isteyecektir. Bu hedefler arasında web sitesi trafiği artırma, satışları artırma, marka bilinirliğini artırma gibi seçenekler bulunur.
 • Hedefinizi belirleyin ve devam edin.

4. İşletme Bilgilerinizi Girin

 • İşletme adı, web sitesi URL’si ve diğer temel bilgileri girin.
 • Hedef kitle ve reklam gösterim ayarlarını yapın.

5. Reklam Kampanyanızı Oluşturun

 • İlk reklam kampanyanızı oluşturmak için, bütçenizi, hedef kitlenizi ve reklam metinlerinizi belirleyin.
 • Reklam formatınızı seçin (metin reklam, görsel reklam, video reklam vb.).

6. Ödeme Bilgilerinizi Girin

 • Google Ads hesabınızda reklam vermeye başlamak için ödeme bilgilerinizi girmeniz gerekecektir.
 • Kredi kartı veya banka kartı bilgilerinizi ekleyerek ödeme yönteminizi tanımlayın.

Google Ads Hesabı Yönetimi

1. Kampanya Performansını İzleme

 • Google Ads panelinde, kampanyalarınızın performansını gerçek zamanlı olarak izleyebilirsiniz.
 • Tıklama oranları (CTR), dönüşüm oranları, maliyet-per-tıklama (CPC) gibi metrikleri takip edin.

2. Optimizasyon ve A/B Testleri

 • Reklam performansını artırmak için düzenli olarak A/B testleri yapın.
 • Farklı reklam metinleri, başlıklar, görseller ve açılış sayfaları deneyerek en iyi performans gösteren kombinasyonları bulun.

3. Negatif Anahtar Kelimeler Kullanın

 • İstenmeyen tıklamaları önlemek için negatif anahtar kelime listeleri oluşturun.
 • Bu, reklamlarınızın sadece ilgili aramalar için görünmesini sağlar.

4. Dönüşüm Takibi Kurun

 • Dönüşüm izleme kodlarını web sitenize ekleyerek, reklamlarınızın dönüşümleri nasıl etkilediğini izleyin.
 • Bu, hangi reklamların en iyi sonuçları verdiğini belirlemenize yardımcı olur.

5. Bütçe ve Teklif Stratejilerini Ayarlayın

 • Reklam bütçenizi ve teklif stratejilerinizi optimize ederek, maliyetlerinizi düşürebilir ve yatırım getirinizi artırabilirsiniz.
 • Google Ads, otomatik teklif stratejileri sunarak reklamlarınızın daha etkin yönetilmesine yardımcı olabilir.
Google Ads reklam kampanyalarınızın saldırılardan korunması.Saldırı Engelleme

GOOGLE ADS SALDIRI ENGELLEME

0532 494 11 78

Google Ads reklam kampanyalarınızın saldırılardan korunması, reklam bütçenizin verimli kullanılması ve kampanyalarınızın başarısı için kritik öneme sahiptir. İşte Google Ads reklam saldırılarını engellemek ve koruma sağlamak için kullanabileceğiniz yöntemler ve stratejiler:

1. IP Adresi Engelleme

Reklamlarınızı tıklama saldırılarından korumak için şüpheli IP adreslerini engelleyebilirsiniz. Google Ads hesabınızda, belirli IP adreslerinin reklamlarınıza erişimini engelleyerek gereksiz tıklamaların önüne geçebilirsiniz. Bunu yapmak için:

 • Google Ads hesabınıza giriş yapın.
 • Kampanyanızı seçin.
 • “Ayarlar” sekmesine gidin.
 • “IP adreslerini hariç tut” seçeneğini kullanarak şüpheli IP adreslerini ekleyin.

2. Gelişmiş İzleme ve Analiz

Reklamlarınızı kimlerin tıkladığını izlemek için gelişmiş izleme araçları kullanın. Google Analytics ve diğer üçüncü taraf izleme araçları, tıklama kaynaklarını detaylı bir şekilde analiz etmenizi sağlar. Anormal tıklama aktivitelerini tespit ederek hızlıca müdahale edebilirsiniz.

3. Google Ads Tıklama Dolandırıcılığı Raporları

Google Ads’in sunduğu tıklama dolandırıcılığı raporlarını kullanın. Bu raporlar, anormal tıklama aktivitelerini ve olası dolandırıcılık girişimlerini tespit etmek için yararlıdır. Google, belirlediği sahte tıklamaları otomatik olarak filtreler ve bu tıklamalar için ücret almaz.

4. Yeniden Hedefleme Ayarları

Reklamlarınızı belirli kullanıcı gruplarına yeniden hedeflemek, gereksiz tıklamaları önlemenize yardımcı olabilir. Örneğin, belirli bir sayfayı ziyaret eden kullanıcılara yönelik reklam gösterimlerini sınırlandırabilirsiniz. Bu, reklamlarınızın daha hedefli ve verimli olmasını sağlar.

5. Tıklama Koruma Yazılımları

Üçüncü taraf tıklama koruma yazılımları kullanarak Google Ads kampanyalarınızı koruyabilirsiniz. Bu yazılımlar, tıklama dolandırıcılığını tespit eder ve engeller. Popüler tıklama koruma yazılımları arasında ClickCease, ClickGuard ve PPC Protect bulunmaktadır. Bu yazılımlar, şüpheli tıklamaları otomatik olarak algılar ve IP engelleme gibi önlemler alır.

6. Negatif Anahtar Kelime Listeleri

Negatif anahtar kelime listeleri oluşturarak, reklamlarınızın gereksiz ve potansiyel olarak zararlı aramalarda görünmesini engelleyebilirsiniz. Bu, tıklama dolandırıcılığı riskini azaltabilir.

7. Kampanya Ayarlarını Gözden Geçirme

Kampanya ayarlarınızı düzenli olarak gözden geçirin ve optimize edin. Bütçe sınırlarını, hedefleme seçeneklerini ve zamanlama ayarlarını doğru bir şekilde yapılandırarak gereksiz tıklamaların önüne geçebilirsiniz.

8. Otomatik Kurallar ve Betikler

Google Ads’de otomatik kurallar ve betikler oluşturabilirsiniz. Bu kurallar, belirli kriterler karşılandığında kampanyalarınızı otomatik olarak durdurabilir veya değiştirebilir. Örneğin, belirli bir tıklama oranı aşıldığında kampanyayı durdurma kuralı koyabilirsiniz.

Instagram Reklam

Instagram reklam ajansı

Instagram reklam ajansı seçerken, ajansın deneyimi, referansları, sunduğu hizmetler, raporlama ve analiz kapasitesi ile bütçe yönetimindeki şeffaflığı dikkate alarak karar vermek önemlidir. Bu kriterlere dikkat ederek, işletmenizin hedeflerine ulaşmasına yardımcı olacak en uygun ajansı seçebilirsiniz.

0532 494 11 78

Ajans Seçerken Dikkat Edilmesi Gereken Kriterler:

 1. Deneyim ve Uzmanlık:
  • Sektör Tecrübesi: Ajansın sizin sektörünüzde tecrübeli olup olmadığını kontrol edin. Belirli bir sektörde deneyimli ajanslar, hedef kitlenizi ve pazar dinamiklerini daha iyi anlayabilir.
  • Instagram Uzmanlığı: Ajansın Instagram reklamları konusunda ne kadar uzman olduğunu araştırın. Instagram algoritmaları ve reklam formatları hakkında derinlemesine bilgi sahibi olmaları önemlidir.
 2. Referanslar ve Başarı Hikayeleri:
  • Müşteri Referansları: Ajansın daha önce çalıştığı müşterilerin referanslarını ve geri bildirimlerini inceleyin.
  • Başarı Hikayeleri: Ajansın daha önce gerçekleştirdiği kampanyalar hakkında bilgi alın ve başarı hikayelerini inceleyin.
 3. Hizmet Yelpazesi:
  • Kapsamlı Hizmetler: Sosyal medya yönetimi, içerik üretimi, analitik hizmetler gibi geniş bir hizmet yelpazesi sunan ajanslar daha avantajlı olabilir.
  • Özelleştirilmiş Çözümler: İşletmenizin ihtiyaçlarına uygun özelleştirilmiş çözümler sunup sunmadıklarına dikkat edin.
 4. Raporlama ve Analiz:
  • Düzenli Raporlama: Ajansın düzenli olarak performans raporları sunup sunmadığını kontrol edin.
  • Analiz Kapasitesi: Kampanya verilerini analiz edip, sonuçlara göre stratejiyi optimize etme yetenekleri önemlidir.
 5. Bütçe Yönetimi:
  • Bütçe Planlaması: Ajansın bütçenizi nasıl yönettiğini ve reklam harcamalarınızı nasıl optimize ettiğini öğrenin.
  • Şeffaflık: Harcamalar konusunda şeffaflık sağlayan ajansları tercih edin.

Instagram reklamları, işletmelerin geniş kitlelere ulaşmasını ve etkileşim oranlarını artırmasını sağlayan güçlü araçlardır. İşte Instagram’da kullanabileceğiniz çeşitli reklam türleri ve bunlarla ilgili detaylar:

1. Fotoğraf Reklamları (Photo Ads)

Fotoğraf reklamları, basit ve etkili bir görsel sunar. Ürün veya hizmetinizi yüksek kaliteli bir fotoğrafla tanıtarak dikkat çekebilirsiniz.

2. Video Reklamları (Video Ads)

Video reklamları, daha fazla içerik ve hikaye anlatımı imkanı sunar. 60 saniyeye kadar olan videolar, kullanıcıların ilgisini çekmek için kullanılır.

3. Döngüsel Reklamlar (Carousel Ads)

Bu reklam türü, birden fazla fotoğraf veya videoyu tek bir reklamda kaydırılabilir formatta sunar. Her bir kart, farklı bir ürün veya hikaye içerebilir, bu da kullanıcıların etkileşimini artırır.

4. Hikaye Reklamları (Stories Ads)

Hikaye reklamları, Instagram Stories içinde tam ekran görüntülenen reklam türleridir. 24 saat boyunca erişilebilir olan bu reklamlar, kullanıcıların dikkatini hızlıca çekmek için idealdir.

5. Keşfet Reklamları (Explore Ads)

Keşfet bölümünde görünen bu reklamlar, kullanıcıların yeni içerikler keşfettiği alanda yer alır. Bu, daha geniş ve yeni bir kitleye ulaşmak için etkili bir yoldur.

6. IGTV Reklamları

IGTV, uzun formatlı video içerikler için kullanılan bir platformdur. IGTV reklamları, bu uzun videoların öncesinde veya sırasında gösterilebilir ve daha derinlemesine içerik sunar.

7. Alışveriş Reklamları (Shopping Ads)

Bu reklamlar, doğrudan Instagram üzerinden alışveriş yapılmasını sağlar. Ürünlerinize etiket ekleyerek kullanıcıların hızlıca alışveriş yapmasını kolaylaştırabilirsiniz.

8. Reels Reklamları

Reels, kısa ve eğlenceli video içerikler sunan bir formattır. Reels reklamları, kullanıcıların hızlıca tüketebileceği ve paylaşabileceği kısa videolarla etkileşim sağlar.

Instagram’da reklam vermenin maliyeti çeşitli faktörlere bağlı olarak değişir ve Türkiye’deki maliyetler de bu dinamiklere göre belirlenir. İşte 2024 itibarıyla Türkiye’de Instagram reklam maliyetleri ve bunları etkileyen faktörler:

Instagram Reklam Maliyetleri

 1. Bütçe ve Teklif: Instagram reklamları, teklif bazlı açık artırma sistemiyle çalışır. Teklif, reklamınızın kalitesi ve bütçenize göre belirlenir. Teklif türleri arasında tıklama başı maliyet (TBM) ve bin gösterim başına maliyet (BGBM) bulunur. TBM genellikle 0.20 kuruş ile 1 TL arasında değişirken, BGBM ortalama 5-6 TL civarındadır​
 2. Hedef Kitle: Reklamlarınızı hangi yaş grubuna, coğrafi bölgeye veya ilgi alanlarına yönelik hedeflediğiniz, maliyetleri doğrudan etkiler. Örneğin, 18-34 yaş grubundaki kullanıcılar arasında rekabet daha yüksek olduğundan, bu gruba yönelik reklamlar daha maliyetli olabilir​
 3. Reklam Formatı: Instagram’da fotoğraf, video, karusel (kaydırmalı), hikaye ve Reels gibi farklı reklam formatları bulunur. Video reklamları genellikle fotoğraflara göre daha pahalıdır çünkü etkileşim oranları daha yüksektir
 4. Reklam Kalitesi: Reklamınızın kalitesi, Instagram tarafından belirlenen kalite puanına göre değerlendirilir. Yüksek etkileşim (beğeni, yorum, paylaşım) alan reklamlar, daha düşük maliyetlerle daha fazla kullanıcıya ulaşabilir. Kalite puanı düşük olan reklamlar ise daha yüksek maliyetlerle daha az kullanıcıya gösterilir
 5. Reklam Süresi: Reklamınızın ne kadar süreyle yayınlanacağı da maliyet üzerinde etkilidir. Uzun süreli kampanyalar genellikle daha yüksek bütçe gerektirir​

Maliyetleri Düşürme Stratejileri

 • Hedef Kitleyi Daraltma: Hedef kitlenizi daha spesifik hale getirerek maliyetleri düşürebilirsiniz.
 • Reklam Optimizasyonu: Reklam performansınızı izleyip, gerekli düzenlemeleri yaparak daha yüksek verimlilik elde edebilirsiniz.
 • Yüksek Kalite Puanı: Reklamlarınızın etkileşim oranlarını artırarak kalite puanınızı yükseltebilirsiniz, bu da maliyetleri düşürür​

Başlangıç Bütçesi

Instagram reklamlarına başlamak için düşük bütçeler kullanabilirsiniz. Örneğin, 50 TL gibi bir bütçeyle başlayarak reklam performansınızı test edebilirsiniz

Bu bilgiler doğrultusunda, Instagram’da reklam verirken dikkat etmeniz gereken temel noktalar ve maliyetleri optimize etme yöntemlerini göz önünde bulundurarak, reklam stratejinizi geliştirebilirsiniz.

Reklam Verme Süreci:

 1. Hedef Belirleme: Reklamınızın amacını belirleyin (örneğin, marka bilinirliği artırma, web sitesi trafiği çekme).
 2. Hedef Kitle Seçimi: Demografik, coğrafi, ilgi alanları ve davranışlara göre hedef kitlenizi belirleyin.
 3. Reklam Formatı Seçimi: Yukarıdaki formatlardan en uygun olanı seçin.
 4. Bütçe ve Teklif Ayarları: Günlük veya toplam bütçenizi belirleyin ve teklif stratejinizi ayarlayın.
 5. İçerik Hazırlama: Yüksek kaliteli görseller veya videolar oluşturun ve etkileyici metinler yazın.
 6. Performans Takibi ve Optimizasyon: Reklam kampanyalarınızın performansını sürekli izleyin ve gerektiğinde optimizasyonlar yapın
Facebook Reklam

Facebook reklam ajansı.Facebook reklam ajansları, işletmelerin Facebook reklam kampanyalarını yönetmelerine ve optimize etmelerine yardımcı olur. Bu ajanslar, doğru stratejileri belirleyerek hedef kitleye ulaşmayı ve maksimum dönüşüm elde etmeyi amaçlar.Facebook reklam ajansı.

0532 494 11 78

Facebook Reklam Ajansı Seçerken Dikkat Edilmesi Gerekenler:

 • Deneyim ve Uzmanlık: Ajansın Facebook reklamları konusunda deneyimli ve uzman olup olmadığını kontrol edin.
 • Referanslar ve Müşteri Yorumları: Önceki müşterilerin yorumlarını ve ajansın referanslarını inceleyin.
 • Hizmet Yelpazesi: Ajansın sunduğu hizmetlerin sizin ihtiyaçlarınıza uygun olup olmadığını değerlendirin.
 • Raporlama ve Analiz: Ajansın, kampanya performansını düzenli olarak raporlayıp analiz edip etmediğine dikkat edin.
 • Bütçe Yönetimi: Reklam bütçenizin verimli kullanılmasını sağlayacak stratejiler sunan ajansları tercih edin.

Facebook reklam fiyatları 2024 yılında çeşitli faktörlere bağlı olarak değişiklik gösterebiliyor. Temel olarak, maliyetler; tıklama başı maliyet (CPC), gösterim başı maliyet (CPM) gibi farklı modellere göre belirleniyor ve reklam bütçenizi günlük veya toplam olarak belirleyebiliyorsunuz.

Reklam yönetim hizmeti almak istediğinizde, ajanslar genellikle belirli ücretler talep ediyor. Örneğin, reklam hesabı kurulumu ve optimizasyonu için 4.000 TL başlangıç ücretiyle aylık 3.500 TL + reklam bütçesinin %15’i gibi bir ücretlendirme yapılabiliyor​ Reklam yönetim fiyatları talebe ve hizmetin kapsamına göre değişiyor, örneğin; Eskişehir’de bu hizmetler için fiyatlar 1.000 TL ile 8.500 TL arasında değişirken, Ankara’da 500 TL ile 5.000 TL arasında olabiliyor

Reklam maliyetleri sürekli değiştiği için, ortalama olarak günlük 10 TL’den başlayan bütçelerle reklam kampanyalarına başlayabilirsiniz. Reklamlarınızın performansını izleyerek bütçenizi artırmak da mümkün​

Bu fiyat aralıkları ve hizmetlerin içeriği, işletmenizin ihtiyaçlarına göre değişiklik gösterebilir. Daha detaylı ve işletmenize özel fiyat teklifi almak için dijital pazarlama ajansları ile iletişime geçmeniz faydalı olacaktır.

Facebook reklam modelleri, işletmelerin hedef kitlelerine en etkili şekilde ulaşabilmesi için çeşitli seçenekler sunar. İşte 2024 yılı itibarıyla Facebook’ta yaygın olarak kullanılan reklam modelleri:

1. Gönderi Etkileşimi (Post Engagement)

Bu model, kullanıcıların gönderilerinizle etkileşime geçmesini teşvik eder. Beğeniler, yorumlar, paylaşımlar gibi etkileşimler bu modelin hedefleridir.

2. Sayfa Beğenileri (Page Likes)

Bu model, işletme sayfanızın beğeni sayısını artırmayı hedefler. Böylece daha geniş bir kitleye ulaşarak marka bilinirliğini artırabilirsiniz.

3. Tıklama Başına Maliyet (CPC – Cost Per Click)

Reklamınızın her tıklanışında ödeme yaparsınız. Bu model, web sitenize trafik çekmek için uygundur.

4. Gösterim Başına Maliyet (CPM – Cost Per Mille)

Reklamınızın her 1000 gösterimi için ödeme yaparsınız. Marka bilinirliğini artırmak için etkilidir.

5. Video Görüntüleme (Video Views)

Bu model, video içeriklerinizin izlenme sayısını artırmayı hedefler. Video reklamlarınızı geniş kitlelere izletmek için kullanılır.

6. Dönüşümler (Conversions)

Bu model, kullanıcıların web sitenizde belirli eylemleri gerçekleştirmesini sağlar. Örneğin, alışveriş yapma, form doldurma gibi dönüşümleri artırmayı hedefler.

7. Uygulama Kurulumları (App Installs)

Mobil uygulamanızın indirilme sayısını artırmak için kullanılır. Özellikle oyun ve uygulama geliştiricileri için etkilidir.

8. Katalog Satışları (Catalog Sales)

Bu model, ürün kataloglarınıza yönelik dinamik reklamlar oluşturur. E-ticaret siteleri için uygun olup, ürünlerinizi doğrudan hedef kitleye gösterir.

9. Potansiyel Müşteri Oluşturma (Lead Generation)

Kullanıcıların iletişim bilgilerini toplayarak potansiyel müşteri elde etmeyi amaçlar. Form doldurma yoluyla müşterilerle bağlantı kurmanızı sağlar.

10. Mağaza Ziyaretleri (Store Traffic)

Fiziksel mağazanıza daha fazla müşteri çekmeyi hedefler. Yerel işletmeler için uygundur ve coğrafi hedefleme ile çalışır.

Bu reklam modelleri, işletmelerin çeşitli hedeflerine ulaşabilmesi için esneklik sunar. Hangi modelin kullanılacağı, işletmenin pazarlama stratejisine ve hedef kitlesine bağlı olarak değişir.

Google Visitors

Visitors page that also visits other pages – for people who explore your site, maybe compare variations of different products. This is only for display networks.

Visitors’ pages are also visited during a certain date – the target person visiting when you run a special promotion. For example, you can experience traffic nails during ‘events,’ like Valentine’s Day or Christmas. You can build a list of these people using this feature and then target them in the future. You must have a long list duration, in this case.

Visitors page with specific tags – for people who run a re-marketing campaign some time ago and have a different ‘rebuild market’ for different pages.

There is also an option for ‘special combination,’, if you just direct, you want to leave it for now.

Cloud Sunucu

After you decide the option, you need to provide a relevant URL that matches what you are trying to achieve.

image26.

If your URL is well organized, you can also make rules.

image01.

So, I can make a rule that anyone visiting NeilPatel.com and viewing pages with ‘webinars’ in the URL added to the list.

image19.

If I want to promote a webinar course, I can promote it to people in this re-marketing list, as I know they are interested in the topic ‘Webinars.’

You can also decide to add people from the last 30 days to this list, but your ability to do this will depend on how long you have a renewal tag on your site.

Next, let’s look at building a re-marketing list using YouTube options.

image13.

You must choose how this list is filled, by selecting ‘type list.’

image30.

What you choose will be decided by what your campaign goals and what certain actions say about people.

For example, if someone has seen a particular video, ‘You know what specific topics they are interested in and you can promote relevant content to them, or even relevant products.

It’s also a good idea to choose ‘users from the last 30 days,’ because this can make your re-marketing campaign running quickly.

image13.

Finally, let’s see creating a list of customer e-mail marketing.

picture10.

The process here is quite simple. Give a list of your specific names and then upload the list of email addresses.

It is important that you collect these emails ethically, and that you don’t buy it. If people choose to join your list, that means you obey Google’s policy.

Note: You must have a minimum of 1000 emails for this to work.

As a result of having an email address uploaded, you will be able to reach these people on YouTube, SERP and in Gmail.

So, how can you set up a renewal campaign?

Set up a re-marketing campaign
If you want to set up the Display network marketing campaign, through a normal setting process for such a campaign.

image15.

Then, when you get to the part where you can ‘create ad groups and ads,’ Choose Options ‘Interest & Return.’

image18.

You then need to choose a relevant repetition list.

image12.

Below is what you might see, when choosing ‘re-marketing list.’ Next to the list you can identify how many people are included in the list.

image14.

It’s the same, if you select the ‘Video Viewers’ option.

image33.

If you want to show re-marketing ads to your target audience in Gmail, select the ‘customer email list’ option.

image02.

You can then choose the email list that you want to target and start organizing your campaign.

If you want to display a re-marketing campaign on YouTube, the process is a little different.

This time, you need to select the ‘Video’ option, when clicking ‘+ Campaign’.

image29.

Go through the general setting process for advertising.

Note: If you want your ad to appear exclusively on YouTube, make sure you cancel video video options on the Display Network. “

image22.

When you are in the ‘Create ad group and ad section, it’s important